Sushi

199,-

A30.CALIFORNIA S RUKOLA - 16KS

209,-

A31.SUSHI MAKI -16KS

429,-

A32.SUSHI MIX - 24KS

209,-

A33.NIGIRI MAKI - 18KS

229,-

A34.CALIFORNIA S RUKOLA - 18KS

239,-

A35.SUSHI CALIFORNIA - 16KS

219,-

A36.LOSOS SUSHI - 14KS

269,-

A37.NIGIRI SUSHI - 10KS

179,-

A38.MAKI SET - 24KS

209,-

A39.SUSHI MENU - 10KS

229,-

A40.SUSHI MENU - 16KS

569,-

A41.SUSHI MENU - 32KS

229,-

A42.SUSHI MENU - 24KS

1069,-

A43.SUSHI MENU - 46KS

489,-

A60.SUSHI MENU - 26KS

249,-

A61.SUSHI MENU - 32KS

339,-

A62.SUSHI MENU - 22ks

419,-

A63.SUSHI MENU - 20KS

99,-

A64.MAKI LOSOS,AVOKÁDO - 8KS

109,-

A65.MAKI KREVETY,AVOKÁDO - 8KS